Due diligence for bæredygtighed


Due diligence for bæredygtighed bliver mere og mere relevant for virksomheder - og af god grund. Dog kan det være en komplekt proces at forstå og implementere i virksomheden. Jeg kan hjælpe med at gøre det konkret, håndgribeligt og handlingsorienteret. Jeg har på baggrund af tidligere rådgivning udviklet en model med flere faser, som kan tages en af gangen. Metoden er koblet op på de 6 skridt i OECD's retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd og indeholder som udgangspunkt:


  1. Opkvalificering af jeres viden: Due diligence gøres forståeligt og "oversættes" til, hvad der rent lavpraksisk forventes af jer som virksomhed
  2. Kobling til jeres virksomhed: Vi laver sammen en gap-analyse, hvor jeres nuværende tiltag og initiativer holdes op imod OECD's retningslinjer. Resultatet bliver et overblik over, hvordan I allerede arbejder med due diligence, og hvor der evt. er brug for nye initiativer.
  3. Risikovurdering (Væsentlighedsanalyse/materiality assessment): Jeg kan hjælpe jer med at lave denne analyse, som er grundlæggende for due diligence, og også er en vigtig brik i at leve op til lovgivning, f.eks. CSRD
  4. Fremadrettet handlingsplan og rådgivning: Med udgangspunkt i hvor I er,  og hvor I skal hen, kan jeg hjælpe jer med dette.


Gennem tidligere rådgivning, og sammen med Silke Sønderstrup-Granquist fra Sourcing House ApS, har vi udviklet værktøjer til gapanalysen, væsentlighedsanalysen, due diligence årshjul, samt skabeloner og værktøjer til at understøtte jeres videre arbejde med due diligence for bæredygtighed.


Læs mere om opkvalificeringsforløbet Styrk jeres kompetencer i due diligence for bæredygtighed her.