Opkvalificeringsforløb: Styrk jeres kompetencer i due diligence for bæredygtighed

Due diligence bliver snart lovpligtigt for virksomheder af en vis størrelse. Til efteråret 2023 kan du komme i gang med Impact CSR og Sourcing House. Forløbet kan finansieres gennem puljemidler fra SMV:Grønne Kompetencer.


  Pris og praktik

  Vi tror på styrken i fællesskabet. Derfor tilbyder vi, at to personer fra samme virksomhed kan deltage for én pris.


  Dato

  Start ultimo september og fem måneder frem


  Pris

  60.000 kr.Forløbet kan finansieres gennem puljemidler fra SMV:Grønne Kompetencer:

  egenfinansiering DKK 9.000,- ex. moms. plus 140 timer

  Sted

  København samt online 1:1 sparring


  Kontakt og tilmelding

  Har I spørgsmål eller ønsker I at tilmelde jer? 

  Send en e-mail til signe@impactcsr.dk  ”Tidligere kurser i due diligence

  har gjort det meget komplekst.


  Nu forstår jeg endelig, hvad due diligence er og hvordan

  det skaber værdi"


  Allan Sarup, Soulland

  Kompetenceforløbet består af:

  • Tre fælles workshop med andre virksomheder, med rig mulighed for vidensdeling på tværs


  • En individuel workshop - for at sikre intern forankring og grundigt kompetenceløft laver vi sammen en gap-analyse for netop din virksomhed


  • Forløbet indeholder også to 1:1 sparringsmøder, hvor der er mulighed for at fokusere på individuelle udfordringer

  Efter forløbet har I:

  Kendskab til de seks skridt i due diligence for bæredygtighed samt de vigtigste begreber

  ✓ En plan for at styrke ansvarligheden i jeres virksomhed

  ✓ Kompetencerne til at leve op til nuværende og kommendelovgivning

  ✓ Opkvalificeret viden om due diligence og internationale retningslinjer, samt hvad det betyder i praksis

  ✓ Kompetencerne til at lave en væsentlighedsanalyse (Impact materiality)

  ✓ En plan for at håndtere negativ påvirkning på mennesker, miljø og klima

  ✓ Kompetencer til at koble jeres nuværende arbejdemed due diligence for bæredygtighed

  ✓ En metode til at lave enlangsigtet planfor jeres due diligence-arbejde, herunder et årshjul

  Forløbsoversigt

  Efter introduktionen ved I:


  • Hvad de seks skridt i due diligence for bæredygtighed er
  • Hvad de seks skridt indebærer i praksis
  • Hvordan de hjælper jer til at imødekomme krav og forventninger - og overholde eksisterende og kommende EU-direktiver og nationale due diligence lovgivninger

  1. Intro til due diligence

  I får en grundig introduktion til due diligence for bæredygtighed:


  • Hvad og hvorfor
  • De seks skridt som metode
  • Fordele og kobling til relevant lovgivning

  2. Gap-analyse

  Vi afdækker sammen, hvad I mangler for at etablere en god due diligence proces, og I får et samlet overblik over:


  • Hvor I skal sætte ind og udvikle
  • Hvad I allerede gør, der understøtter due diligence arbejdet, så I kan bygge videre på det I gør allerede

  Efter gap-analysen ved I:


  • Hvordan I omsætter due diligence for bæredygtighed til praksis

  • Hvad I allerede gør som I kan bygge videre på

  • Og hvad der mere skal udvikles for at etablere en god proces for due diligence

  3. Risikovurdering

  På workshoppen lærer I en metode til struktureret risikoafdækning og prioritering:


  • I lærer at afdække, hvilke risici, der er koblet til jeres værdikæde og aktiviteter

  • I lærer en metode til at prioritere risici


  Efter workshoppen i risikovurdering har I:


  • Værktøjer og kompetencer til at lave en risiko-kortlægning
  • Kompetencer til at prioritere risici efter alvorlighed
  • Grundlag for at kommunikere jeres risikovurdering internt og eksternt

  4. Individuel sparring

  Sparringsmøde eller sidemandsoplæring efter behov

  F.eks. 1:1 om arbejdet med risikovurderingen eller hvordan I kommer i gang med en god leverandørdialog


  5. Udvikling af handleplaner

  På baggrund af risikovurderingen fokuserer vi på, hvordan I skal håndtere prioriterede risici:


  • I lærer metoder til at håndtere risici og negativ påvirkning på verden
  • I lærer betydningen af jeres egen indkøbspraksis
   I lærer at koble jeres nuværende indsatser til de prioriterede risici


  Efter workshoppen i udvikling af handleplaner har I:


  • Værktøjer og kompetencer til at håndtere risici og jeres negative påvirkning

  • Viden om betydning af jeres egen praksis, samt forbedringsmuligheder

  • Viden om, hvordan jeres nuværende arbejde kobles til jeres risikovurdering

  6. Individuel sparring

  Opsamling og afrundingsmøde

  Hvordan kommer I videre herfra, og hvad kan I nu kommunikere


  Ønsker du mere information eller vil I tilmelde jer?

  Kontakt Signe Mørk på signe@impactcsr.dk eller telefon +45 71790019

  Der opstartes løbende nye forløb, så kontakt mig også gerne, hvis opstartstidspunktet ikke passer

  Om underviserne

  Signe Mørk Sørensen

  Selvstændig konsulent, Impact CSR

  LinkedIn


  Erfaren og praksisorienteret bæredygtighedsrådgiver med fokus på at implementere bæredygtighed i hverdagen hos virksomheder, samtidig med at der er fokus på at opbygge kompetencer internt i virksomheden.


  Signe har arbejdet med CSR, ESG og bæredygtighed siden 2013, og senest med fokus på uddannelse og rådgivning i ansvarlig virksomhedsadfærd og due diligence. Signe er medudvikler og forfatter af online due diligence guiden www.de6skridt.dk. og har uddannelseserfaring fra due diligence-uddannelser hos Etisk Handel Danmark og Erhvervshusene for forretningsudviklere i hele landet.

  Silke Sønderstrup-Granquist

  Head of CSR, Sourcing House

  LinkedIn


  Erfaren rådgiver og bæredygtig forandringsfacilitator med fokus på at omsætte bæredygtighed til konkrete og håndgribelige handlinger i hverdagen, der gør det nemt for den enkelte og for virksomheden som helhed at forstå deres indflydelse og omsætte ambition til daglig praksis.


  Silke har arbejdet med CSR og ansvarlig forretningsadfærd siden 2012, i dag som Head of CSR hos Sourcing House ApS med rådgivning og træning af virksomheder i ansvarlig virksomhedsadfærd og CSR, herunder due diligence, strategi, certificeringer og væsentlighedsanalyse. For nyligt har Silke udviklet og faciliteret et opkvalificeringsforløb i due diligence for Erhvervsstyrelsen for 50 forretningsudviklere. Silke har baggrund indenfor leverandørudvikling, ansvarlig produktion, indkøb og sourcing.