EU's nye rapporteringsdirektiv


EU's nye rapporteringssdirektiv om bæredygtighed, CSRD, vil ændre rapporteringskravene for over 49.000 europæiske virksomheder. Og det vil påvirke endnu flere virksomheder indirekte. Det betyder bl.a. krav om væsentlighedanalyser, transparens omkring due diligence, og over 1000 nye datapunkter. At leve op til CSRD kræver derfor en stor indsats af jer som virksomhed, og med de mange krav, er det en rigtig stor opgave.

Jeg kan hjælpe jer godt på vej i processen 


  1. Opkvalificering af jeres viden: CSRD præsenteres og "oversættes" til, hvad der rent lavpraksisk forventes af jer som virksomhed, herunder hvilken rolle due diligence for bæredygtighed spiller - det er nemlig helt centralt.
  2. Dobbelt væsentlighedsanalyse (double materiality assessment): Jeg kan hjælpe jer med at lave denne analyse, som er essencielt og et krav i CSRD.
  3. Kobling til jeres virksomhed: Vi laver sammen en gap-analyse, hvor jeres nuværende tiltag og datagrundlag holdes op imod de mange krav i CSRD. Resultatet bliver et overblik over, hvordan I allerede har data på plads, og hvor der er brug for en indsats.
  4. Fremadrettet handlingsplan og rådgivning: Med udgangspunkt i hvor I er,  laver vi sammen en handlingsplan, og jeg kan også hjælpe jer i processen med at kunne rapportere i overensstemmelse med CSRD.