Referencer

Her kan du læse et udvalg af tidligere rådgivnings- og opkvalificeringsopgaver. Hvis du er nysgerrig på at høre mere om de enkelte opgaver, er du altid velkommen til at kontakte mig.


Dansk Mode & Textil - kursus i due diligence for bæredygtighed


Kursusforløb i due diligence for bæredygtighed for virksomheder i mode- og teksilbranchen. Forløbet bestod af 3 workshops med indlagt arbejdstid og individuel sparring om udfordringer og implemntering. Deltagerne fik i løbet af kursusforløbet lavpraktiske værktøjer, metoder og skabeloner til at bruge efterfølgende i deres virksomheder.

Kursus blev afholdt i samarbejde med dygtige samarbejdspartnere hos Sourcing House ApS.

Eva Solo A/S


Konkrete CO2-eq produktudregninger for alle virksomhedens indkøbte produkter i regnskabsåret 2021-2022 (ca. 500 beregninger i alt). Udregningerne blev lavet ved at bruge beregningsværktøjet Målbar. Jeg var både ansvarlig for projektledelsen, leverandørdialogen, kvalitetscheck, samt de konkrete udregninger. Resultaterne blev efterfølgende brugt i Eva Solo's CO2 regnskab (i scope 3). Erhvervshusene - Opkvalificering i due diligence for bæredygtighed


I efteråret 2022 vandt jeg sammen med min dygtige samarbejdspartner Silke Sønderstrup-Granquist fra Sourcing House et udbud, hvor opgaven bestod i at udvikle en lavpraktisk guide til due diligence for bæredygtighed med SMV'er som målgruppe. Guiden bestod af lavpraktiske metodebeskrivelser, skabeloner, værktøjer og cases - og det hele koblet til due diligence-processens 6 skridt. En vigtig del af opgaven bestod også i at opkvalicifere ca. 50 forretningsudviklere i due diligence gennem heldagsworkshops og online webinarer.


Vi har efterfølgende modtaget meget positive tilbagemeldinger fra Erhvervshusene. De udviklede skabeloner findes nu også på Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide.

Sing Tehus - hjælp til B corp-certificering


Med en voucher fra SMV:Grøn 1.0 har jeg hjulpet Sing Tehus med at blive B corp certificeret. Min hjælp har bl.a. bestået i at besvare alle de mere end 250 spørgsmål i B Impact Assessment, samt igangsætte initiativer og udvikle den nødvendige dokumentation. Derudover har vi arbejdet med en simpel tilgang til et klimaregnskab og kortlagt virksomhedens leverandørkæde. 


Etisk Handel - træning og udvikling af virksomhedsguides


Som ekstern konsulent har jeg være medudvikler og forfatter på den første udgave af online-guiden i due diligence, www.de6skridt.dk, hvor fokus var på en praksisnær og anvendelig tilgang. Derudover har jeg været konsulent på guiden 'Leverandørdialog - en vej til verdensmål'


Jeg afholder i samarbejde med Etisk Handel løbende træninger med udgangspunkt i de 6 skridt i due diligence og ansvarlige værdikæder. Fokus i træningerne er, at deltagerne får "oversat" hvad due diligence betyder i praksis, og får praksisnære værktøjer med hjem, som de kan bruge i egne virksomheder. Se aktuelle kurser på Etisk Handels hjemmeside.


warfair ApS - Due diligence og B corp-certificering


Med en voucher fra SMV:Grøn 1.0 har jeg hjulpet warfair med at blive B corp-certificeret. Min hjælp har bl.a. bestået i, sammen med virksomheden, at besvare alle de mere end 250 spørgsmål i B Impact Assessment, samt igangsætte initiativer og udvikle den nødvendige dokumentation. Derudover har vi arbejdet med en simpel tilgang til et klimaregnskab.


Jeg har også været med til at videreudvikle virksomhedens allerede solide due diligence-arbejde gennem en online platform og et detaljeret spørgeskema til virksomhedens leverandører i lande ramt af konflikt.


Pilotprojekt under Fremtidens Tekstilkrav


I efteråret 2021 blev jeg udvalgt til at lede et pilotprojekt under Fremtidens Tekstilkrav med fokus på et praksisorienteret og anvendeligt fokus på due diligence iht. OECD Retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd. Det kom der praktiske værktøjer, samt en masse gode erfaringer ud af. Jeg gennemførte forløbet med Silke Sønderstrup-Granquist. 


Due diligence-værktøjerne har vi sidenhen udgivet, så endnu flere virksomheder kan få adgang til dem. Du kan læse guiden til værktøjerne her.Hvis du ønsker at modtage værktøjerne, så send mig bare en e-mail. 


I forlængelse af projektet anbefalede Taskforcen bag Fremtidens Tekstilkrav et styrket fokus på due diligence og OECD’s retningslinjer blandt danske smv’er i mode- og tekstilbranchen og et separat støtteprogram baseret på erfaringerne fra Fremtidens Tekstilkrav. Efter projektet udgav Dansk Mode & Textil denne artikel